Нормативні документи

Закон україни «Про захист тварин від жорстокого поводження»

https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3447-15

Закон України  «Про тваринний світ»

https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2894-14

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1264-12

Закон України «Про ветеринарну медицину»

https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1264-12

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4004-12

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»

https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1645-14

Закон України «Про страхування»

https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=85%2F96-%E2%F0

Інструкція про заходи щодо боротьби зі сказом тварин

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0054-94#Text