Правила поводження з тваринами у м. Маріуполі

Правила поводження з тваринами у м. Маріуполі (далі — Правила) розроблено відповідно до вимог Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та інших нормативних актів, з метою врегулювання відносин у сфері поводження з тваринами, та запобігання жорстокому поводженню з тваринами. Правила регулюють права й обов’язки громадян в галузі утримання і поводження з домашніми тваринами та заподіяння шкоди як оточуючим, так і самій тварині, і відповідальність за жорстоке поводження з тваринами; та регламентують дії підприємств, юридичних та фізичних осіб у вирішенні питань безпритульних тварин та забезпечення відповідного санітарного, екологічного та епізоотичного стану у м. Маріуполі.

 

1. Загальні положення

1.1. Правила встановлюють порядок утримання та поводження з тваринами, визначають права і обов’язки юридичних та фізичних осіб — власників домашніх тварин, а також контроль в цій сфері. Правила поширюються на підприємства, установи, організації (крім установ Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету України і Міністерства внутрішніх справ України, власників собак — поводирів), а також на громадян і громадські установи, що утримують тварин у м. Маріуполі.

1.2. Дія цих Правил поширюється на відносини, що виникають у зв’язку з утриманням тварин і поводження з ними фізичних та юридичних осіб.

1.3. Поводження з домашніми тваринами ґрунтується на принципах:

 • гуманного ставлення до тварин;
 • захисту тварин від жорстокого поводження;
 • відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

 

2. Визначення термінів

 • тварини – біологічні об’єкти, що відносяться до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові;
  — домашні тварини – собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій;
 • безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини;
 • бездоглядні тварини — домашні тварини, незалежно від породи та призначення (у тому числі собаки та коти, що мають ошийник з особистим номерним знаком і намордник), які знаходяться у громадських місцях без власника та не на прив’язі.
 • евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;
 • стерилізація – позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);
 • гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя тощо;
 • жорстоке умертвіння тварин — умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху.
 • жорстоке поводження з тваринами — знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів, а також цькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів.
 • притулки для тварин — неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин, мають відповідні дозволи санітарних і ветеринарних служб;
 • карантинний майданчик – спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;
 • утримання в домашніх умовах – обмеження природної волі домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір’я окремого будинку;
 • потенційно небезпечні собаки – собаки, які згідно з Переліком порід собак визнаних як потенційно небезпечні (за переліком, що додається), а також особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід. Службові собаки та собаки бійцівських порід є джерелом підвищеної небезпеки;
 • собаки, що визнані небезпечними – собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним за вимогами законодавства України;
 • ідентифікація тварин – присвоєння тварині особистого ідентифікаційного номера;
 • облік безпритульних тварин – процес визначення та максимального збору ознак та первинних даних, що притаманні чи безпосередньо стосуються безпритульної тварини. Провадиться шляхом внесення відповідної інформації до загальної електронної бази непродуктивних тварин м.Маріуполя;
 • загальна електронна база даних непродуктивних тварин м. Маріуполя – автоматизована система збору, накопичення, обробки та зберігання даних про тварин;
 • опікувані тварини — піддані щепленням та стерилізації собаки та коти, що перебувають під опікою фізичних осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських і благодійних організацій в умовах повністю або частково створених діяльністю людини;
 • опікун тварини — фізична особа, підприємство, установа, організація незалежно від форм власності, громадські і благодійні організації, що опікуються тваринами на волонтерських засадах і несуть відповідальність за стан тварини;
 • опіка над твариною — догляд за опікуваною твариною для забезпечення її біологічних, видових та індивідуальних потреб, забезпечення заходів з профілактики захворювань тварини без зміни її ареалу перебування.
 • Єдиний реєстр опікунів безпритульних тварин – автоматизована система збору, накопичення, обробки та зберігання даних, яку вестиме комунальне підприємство (КП), про фізичних чи юридичних осіб, які супроводжують безпритульних тварин і мають відповідні права та обов’язки.

 

3. Вимоги до поводження з домашніми тваринами

3.1. Утримання домашніх тварин.

3.1.1. Кількість тварин, яких може тримати фізична чи юридична особа, обмежується можливістю забезпечення їм умов тримання відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

3.1.2. Умови утримання домашніх тварин повинні задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, сні, русі, контакті із собі подібними, у природній активності та інших потребах.

3.1.3. Місце утримання домашніх тварин повинно бути облаштовано таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний режим, достатнє освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем. Місце тримання тварин повинно забезпечити неможливість заподіяння шкоди третім особам внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварин.

3.1.4. Домашні тварини, яких утримують громадяни, є особистою власністю і, як кожна власність, охороняються законом. Тварина може бути вилучена у власника за рішенням суду чи в іншому порядку у випадках, передбачених діючим законодавством України.

3.1.5. Фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, зобов’язані виконувати вимоги нормативно-правових актів у цій сфері, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та Правил, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин.

3.1.6. При додержанні вимог цих Правил, дозволяється утримувати:
— домашніх тварин у квартирах, в яких проживає одна сім’я, а також у будинках, що належать громадянам на правах приватної власності;

 • у квартирах, дворах, де проживає кілька сімей, допускається утримання домашніх тварин лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири або двору. При цьому не дозволяється утримувати їх в місцях загального користування (коридори, сходові площадки, горища, підвали тощо);
 • собак, котів і інших тварин – у «зоокутках», «живих кутках», дитячих, освітніх, санаторно-курортних і оздоровчих закладах – з дозволу відповідного органу за погодженням з санітарно-епідеміологічними і ветеринарними установами;
 • собак – у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території або в ізольованому приміщенні – на прив’язі або без неї;
 • собак на підприємствах, в установах і організаціях: для охорони – на блоках, в обладнаних приміщеннях або на прив’язі; у вольєрах або в розплідниках;
 • встановити вимогу до висоти огорожі вольєрів, майданчиків тощо в розмірі не менше 2 метрів;
 • собак – без повідків і намордників: при оперативному використанні спеціальними організаціями, собак спеціального призначення, а також під час муштри, на полюванні, на учбово-дресирувальних майданчиках;
 • власники собак, які проживають в багатоквартирних будинках, повинні забезпечувати тишу – попереджувати гавкання собак у період з 23.00 до 07.00.

3.1.7. Підприємствам, організаціям, установам утримання собак і котів допускається за погодженням з санітарно-епідеміологічними і ветеринарними установами. Утримання тварин у дитячих закладах допускається за умови забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

 

3.2. Права та обов’язки власників домашніх тварин.

3.2.1. Власникі домашніх тварин зобов’язані утримувати їх згідно з біологічними особливостями, гуманно поводитися з твариною, не залишати її без догляду, їжі і води.

3.2.2. Власникі домашніх тварин зобов’язані дотримуватись санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де утримується домашня тварина, та норми співжиття.

3.2.3. Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-ти річного віку.

3.2.4. Під час вигулу собаки власникі домашніх тварин зобов’язані одягнути намордник (крім собак дрібних порід) та тримати її на повідку.

3.2.5. Власникі домашніх тварин зобов’язані запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин, регулювати приплід тварин, які не мають племінної цінності, шляхом стерилізації.

3.2.6. Власникам собак та котів забороняється займатися розведенням тварин: з уродженими вадами; генетично та фізіологічно несумісних, з перевищенням фізіологічного навантаження; при відсутності у тварин племінного сертифіката, виданого громадськими кінологічними та фелінологічними організаціями, які входять у міжнародні кінологічні та фелінологічні спілки.

3.2.7. Власникі домашніх тварин зобов’язані щороку доставляти собак, а у випадках, коли установа, що проводить реєстрацію, визнає за необхідне — також і котів, у ветеринарну установу для огляду, імунізації проти сказу, проведення інших необхідних лікувально-профілактичних обробок.

3.2.8. Власникі домашніх тварин зобов’язані повідомляти комунальне підприємство , яке займається питанням реєстрації тварин у м. Маріуполі протягом 30 днів про придбання тварини, а також про переїзд з нею в інший населений пункт. Незалежно від реєстрації породних собак та котів у кінологічних і фелінологічних спілках, які мають міжнародний статус (сертифікат), зареєструвати домашніх тварин віком від 3-х місяців і старше у загальній електронній базі даних домашніх тварин м. Маріуполя. При первинній реєстрації тварин їхнім власникам видаються реєстраційні посвідчення і правила поводження, а на собак, крім того, і номерні знаки. Номерний знак собаки прикріплюється до його нашийника.

3.2.9. Власникі домашніх тваринмають право тримати сторожових собак на прив’язі і спускати їх з прив’язі лише в закритих дворах, що виключає можливість втечі, про наявність собак застерігати написом.

3.2.10. Власникі домашніх тварин зобов’язані не допускати, щоб собаки і коти забруднювали квартири, сходові площадки та клітини та інші місця загального користування в будинках, дворах; прибирати екскременти за своїми тваринами (ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів).

3.2.11. Про захворювання собаки та кота та у випадках падежу собак чи котів власникі домашніх тварин зобов’язані негайно повідомляти ветеринарну установу.

3.2.12. Власникі домашніх тварин зобов’язані негайно повідомляти заклади охорони здоров’я про випадки покусу або травмування собакою чи котом людини, свійської тварини; та доставляти у ветеринарну установу собак і котів, які підозрюються або покусали людей чи тварин, або заподіяли їм травми, для огляду і карантинування протягом 15-ти діб, а покусаних тварин – для огляду і лікування; а у разі неможливості доставити самостійно тварину, повідомляти про них міське комунальне підприємство, що відповідає за відлов та тимчасове утримання тварин на карантинному майданчику.

3.2.13. При проведенні масових видовищних, зоотехнічних та інших заходів за участю собак і котів організаторам необхідно отримати відповідні дозволи від Держпродспоживслужби та узгодити місце проведення з районною адміністрацією.

3.2.14. Власникам домашніх тварин дозволяється утримувати, дресувати (з дотриманням вимог закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»), вигулювати в загальних дворах або на спеціально визначених майданчиках (додаток 2) тварин з дотриманням Правил.

3.2.15. Виводити собак у місця загального користування лише на повідку з прикріпленим до нашийника особистим номерним знаком, а потенційно небезпечних собак (додаток 1), обов’язково на короткому повідку (не більше
1,2 м) і в наморднику, крім собак дрібних порід, на яких у реєстраційних посвідченнях зроблено відповідну відмітку.

3.2.16. Власникам домашніх тварин дозволяється перевозити собак і котів з додержанням правил, діючих на даному виді транспорту, при обов’язковому забезпеченні безпеки людей та тварин.

 

3.3. Торгівля тваринами.

3.3.1. Продаж тварин дозволяється на території власника тварини; в розплідниках племінних тварин, які зареєстровані належним чином; під час проведення спеціалізованих заходів (виставки, аукціони тощо); на торгових місцях в спеціалізованих закладах торгівлі, які обладнані відповідним чином.

3.3.2. Тварини допускаються до продажу на ринках тільки після огляду і дозволу Держпродспоживслужби (при пред’явленні довідки, ветсвідоцтва) на спеціально відведеній території, не зв’язаній з торговельною зоною, на відстані від неї та житлових будинків не менше 200 метрів. Розміри території встановлюються з розрахунку 1,5 м.кв на одну тварину.

3.3.3. Після закінчення торгівлі територія щоденно дезінфікується.

3.3.4. Контроль та нагляд на ринках (зоологічних ринках), інших підприємствах торгівлі, де організовано продаж тварин, здійснюють інспектори Держпродспоживслужби, представники інспекції з благоустрою, громадські інспектори.

 

3.4. Власникам домашніх тварин забороняється:

3.4.1. утримувати домашніх тварин незареєстрованими;

3.4.2. продавати домашніх тварин у невстановлених для цього місцях без додержання ветсанвимог;

3.4.3. утримувати собак і котів у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходах, горищах тощо);

3.4.4. вигулювати собак і котів у непридатних для цього місцях, заводити у приміщення магазинів (крім собак-поводирів), об’єктів громадського харчування, установ охорони здоров’я, культури та на територію дитячих закладів, дитячих майданчиків;

3.4.5. при супроводженні домашніх тварин залишати їх без нагляду;

3.4.6. вигулювати та виводити за межі помешкання чи садиби собак з підвищеною агресивністю без наявності коротких повідків, намордників та особистих номерних знаків;

3.4.7. купувати, продавати, а також перевозити всіма видами транспорту в інші населені пункти домашніх тварин без ветеринарного свідоцтва з необхідними відмітками про проведення передбачених законодавством щеплень, обробок;

3.4.8. викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у невідведених для цього місцях (контейнерах, газонах та інших);

3.4.9. жорстоко поводитись з собаками, котами та іншими тваринами, залишати бездоглядними або знищувати їх;

3.4.10. використовувати оснащення, інвентарь, що травмують тварини;

3.4.11. примушувати тварин до виконання неприродних для них дій, що приводять до травмувань; нанесення побоїв, травм, з метою примушування тварин до виконання будь-яких вимог;

3.4.12. розводити тварин при відсутності племінного сертифіката, виданого громадськими кінологічними та фелінологічними організаціями, які входять в міжнародні кінологічні та фелінологічні спілки;

3.4.13. розводити тварин зі спадково закріпленою агресивністю, тварин з виявленими генетичними змінами, що спричиняють їм страждання;

3.4.14. примушувати до нападу одних тварин на інших; проводити собачі бої;

3.4.15. вирощувати собак і котів для м’яса та шкірок;

 

4. Реєстрація домашніх тварин

4.1. Реєстрація домашніх тварин проводиться з метою: єдиного обліку цих тварин у місті; для організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам; контролю за чисельністю безпритульних тварин; здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог; забезпечення епізоотичного благополуччя; вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій, пов’язаних з утриманням домашніх тварин.

4.2. Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини, крім випадків втрати або пошкодження свідоцтва про реєстрацію.

4.3. Обов’язковій реєстрації та страхуванню підлягають тварини, що належать на правах власності або інших підставах фізичним або юридичним особам і перебувають на території м. Маріуполя.

4.4. Реєстрація проводиться комунальним підприємством Маріупольської міської ради, уповноваженим у сфері поводження з тваринами.

4.5. При реєстрації домашніх тварин інформація вноситься в єдину електронну базу, їх власникам видається реєстраційне посвідчення, а на собак, крім того, і особистий номерний знак, та видаються Правила (за кошти власника тварин) і цей факт підтверджується підписом. Особистий номерний знак собаки прикріплюється до її нашийника. Проводиться чипування (за бажанням власника).

4.6. Власники собак потенційно небезпечних порід (додаток 1), як визнаних, так і не визнаних міжнародними організаціями порід, реєструють їх тільки при наявності довідки про проходження мінімуму знань з питань дресирування та утримання тварин (яку отримають в громадських кінологічних та фелінологічних організаціях, які входять в міжнародні кінологічні та фелінологічні спілки).

4.7. Власники собак, порода якіх зазаначена у Постанові Кабінету Міністрів України від 9 липня 2002 р. N 944 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам», до проведення реєстрації, повинні застрахувати свою відповідальность.

4.8. Реєстрація котів здійснюється за бажанням власника.

4.9. Власники домашніх тварин сплачують за їх реєстрацію, реєстраційне посвідчення та особистий номерний знак у розмірі, що визначається виконавчим комітетом Маріупольської міської ради.

4.10. Власники домашніх тварин, які не є мешканцями м. Маріуполя, але перебувають тут тимчасово з тваринами, повинні мати при собі ветеринарні свідоцтва з відповідною відміткою про стан здоров’я тварини та щеплення проти сказу.

4.11. Власники домашніх тварин, які перебувають з твариною у місті більше 30 діб, повинні зареєструвати її у встановленому порядку.

4.12. Для проведення реєстрації або перереєстрації власник тварини повинен обов’язково мати при собі паспорт та інші документи, що підтверджують проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) у тварини, її походження та ідентифікацію. Присутність тварини, яку реєструють, є обов’язковою при проведенні реєстрації.

4.13. Юридичні або фізичні особи, крім визначених пільгових категорій, обов’язково сплачують за утримання собак відповідно до встановлених тарифів, що визначається виконавчим комітетом Маріупольської міської ради (у разі введення в дію).

4.14. Плата за утримання собак нараховується комунальному підприємству, що відповідно до Статуту вирішує питання реєстрації домашніх тварин у м. Маріуполі (у разі введення в дію).

 

5. Вигул тварин

5.1. Всі місця та зони вигулу собак (додаток 2) повинні бути обладнані спеціальними встановленими інформаційними табличками. Крім цього, місця для вигулу тварин повинні бути обладнані контейнерами для збору сміття та екскрементів.

5.2. Дозволяється вигулювати собак на прибудинкових територіях з тильної або технічної сторони будинку.

5.3. На місцях та зонах вигулу собак забороняється розводити вогнища, вживати спиртні напої, запускати салюти і феєрверки та проводити інші подібні заходи, які можуть призвести до травмування тварин або виникнення конфліктних ситуацій.

5.4. У разі виявлення зооантропонозних захворювань на місцях або зонах для вигулу тварин, підприємства, що обслуговують ділянки, повинні забезпечити дезінфекцію місць та зон для вигулу тварин не менш ніж за 3 доби. Про факт проведення дезінфекції повинні свідчити відповідні інформаційні таблички.

5.5. Забороняється супровід собак потенційно небезпечних порід та таких, які визнані небезпечними, особам, яким не виповнилося 18 років, психічно хворим, не в тверезому стані або фізично неспроможним керувати твариною.

5.6. Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов’язана забезпечити:

 • безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;
 • безпеку супроводжуваної домашньої тварини;
 • безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною до транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою;
 • прибирання екскрементів тварини до сміттезбірників.

5.7. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.

5.8. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, повинна упереджувати порушення санітарно-гігієнічних умов та правил безпеки по відношенню до інших осіб чи тварин.
Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, несе відповідальність за її життя та здоров’я. Транспортування та сплата за перевезення тварин здійснюється у відповідності з правилами транспортної організації, що здійснює перевезення.

 

6. Вилов та тимчасова ізоляція тварин

6.1. Відлов та тимчасову ізоляцію тварин здійснює комунальне підприємство Маріупольської міської ради, уповноважене у сфері поводження з тваринами згідно з Концепцією регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Маріуполі.

6.2. Собаки, незалежно від породи, належності і призначення, в тому числі і ті, що мають нашийники з особистими номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються бездоглядними і підлягають відлову.

6.3. Тимчасовій ізоляції підлягають собаки, коти та інші домашні тварини в разі, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної та ветеринарної служби, а також ті, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій домашній тварині.

6.4. Тимчасова ізоляція домашніх тварин може проводитись у примусовому порядку, якщо домашня тварина є небезпечною для оточуючих (не контрольовані супроводжуючим агресивні дії).

6.5. Тимчасово ізольовані домашні тварини протягом 7-ми днів з дня їх вилову повинні бути обстежені і після висновків ветеринарного лікаря про стан здоров’я та кінолога повертаються власникам (після сплати витрат на обстеження і утримання), а в разі виявлення обставин, що можуть загрожувати життю та здоров’ю оточуючих, передаються спеціалізованим організаціям для подальшого лікування, нагляду чи евтаназії.

6.6. Вилов собак, котів та інших домашніх тварин, як правило, проводиться за планом, згідно внутрішнього розпорядку комунального підприємства, уповноваженого у сфері поводження з тваринами, а в разі необхідності, після отримання заявки від мешканців, можуть бути відловлені лише агресивні, травмовані та хворі тварини, які потребують ветеринарної допомоги або ізоляції.

6.7. У випадках, коли неможливо залучити для допомоги соціальних опікунів тварини або встановити контакт з твариною, вилов безпритульних тварин може проводитися із застосуванням сітки, сачка, іншим безпечним заходом.

6.8. Виловлені бездоглядні домашні тварини протягом 7-ми днів з дня їх вилову обов’язково утримуються на карантинному майданчику підприємства, що здійснює вилов, і можуть бути повернуті власникам із дозволу ветеринарного лікаря після пред’явлення реєстраційного посвідчення та оплати вартості витрат на вилов і утримання більше 7-ми днів.

6.9. Якщо протягом 30 днів з моменту публікації на сайті підприємства заявлення про затримання бездоглядної домашньої тварини не буде виявлено її власника або він не заявить про своє право на неї, ця тварина переходить у власність територіальної громади, на території якої її було виявлено і може бути стерилізована та передана новим власникам або повернута до місця вилову, після внесення даних до загальної електронної бази тварин м. Маріуполя.

6.10. Виловлені безпритульні тварини перед поверненням до середовища мешкання чи новим власникам, підлягають стерилізації, щепленню проти сказу, дегельмінтизації, іншим необхідним профілактичним обробкам. Інформація про них вноситься да загальної електронної бази тварин м. Маріуполя.

6.11. Не підлягають вилову тварини, які раніше були простерилізовані та повернені до попереднього місця помешкання, візуально ідентифіковані та тавровані, за винятком окремих випадків, можуть бути відловлені лише агресивні, травмовані та хворі тварини, які потребують ветеринарної допомоги або ізоляції,
та при необхідності проведення чергового щеплення та профілактичних обробок.

6.12. До роботи з вилову бездоглядних тварин допускаються особи, які досягли 21-річного віку, не перебувають на обліку з приводу психічного захворювання, алкоголізму або наркоманії і які не притягувалися до кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, пройшли курс спеціальної підготовки.

6.13. Працівник з вилову бездоглядних тварин і водій спеціального транспорту зобов’язані дотримуватися норм гуманності при вилові та транспортуванні тварин.

6.14. У випадку вилову загублених домашніх собак, інформація повинна знаходитись у базі даних підприємства та негайно оприлюднуватись за допомогою об’яв у пресі, дошках оголошень та транспорті та на сайті підприємства.

6.15. Працівникам служби відлову забороняється:

 • використовувати методи вилову, технічні пристрої і препарати, що травмують тварин або небезпечні для їхнього життя і здоров’я;
 • відловлювати вже стерилізованих тварин, крім окремих випадків;
 • привласнювати собі відловлених тварин, продавати і передавати їх приватним особам або іншим організаціям для будь-якої мети;
 • використовувати приманки та транквілізатори без дозволу ветлікаря.

6.16. Вивезення стерилізованих тварин з підприємства здійснюється працівниками служби відлову.

6.17. У випадку, якщо знаходяться особи або організації, охочі узяти тварину після стерилізації додому або на підприємство під опіку, тварина передається за договором. Інформація про тварину вноситься в загальну базу тварин м. Маріуполя та Єдиний реєстр соціальних опікунів.

 

7. Функціонування притулків для тварин

7.1. Для утримання безпритульних тварин можуть створюватись притулки для тварин різних форм власності.

7.2. Притулок для тварин проводить свою діяльність за рахунок його власника, а також будь-яких інших не заборонених законом джерел.

7.3. Притулок для тварин функціонує відповідно до Положення, яке затверджується головним органом виконавчої влади та обов’язково реєструється.

7.4. Безпритульним тваринам надається необхідна ветеринарна допомога, щеплення та стерилізація.

7.5. Невиліковно хворим тваринам проводиться евтаназія по рішенню ветеринарного лікаря з наступною кремацією трупів тварин.

7.6. Проводиться постійна пропаганда щодо пошуку власника тварин, пошуку нових власників за участю телебачення, радіо, газет, тощо.

7.7. Надається інформація за запитом з питань, пов’язаних з відловом, лікуванням та утриманням тварин громадським організаціям по захисту прав тварин, згідно з чинним законодавством.

7.8. За умови тимчасової відсутності притулків для безпритульних тварин, тварини утримуються накарантинному майданчику підприємства, уповноваженого у сфері поводження з тваринами у м. Маріуполі.

 

8. Умертвіння тварин

8.1. Умертвіння тварин допускається:

 • для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;
 • за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;
 • за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;
 • за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров’я людей знаходиться в небезпеці;

8.2. При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги:

 • умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;
 • приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини;
 • забороняється жорстоке умертвіння тварин, що призводить до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін’єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву та інших больових методів;
 • умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином.

8.3. Умертвіння проводиться тільки ветеринарними установами.

 

9. Поховання померлих тварин

9.1. Поховання померлих домашніх тварин, у тому числі шляхом кремації, здійснюється комунальним підприємством, уповноваженим у сфері поводження з тваринами, за рахунок їх власників, на місцях поховання, відведених міською радою у встановленому законодавством порядку, з дотриманням санітарно-епідеміологічного, ветеринарного та екологічного законодавства.

9.2. У випадку смерті або загибелі тварини її власник зобов’язаний повідомити заклад ветеринарної медицини з метою отримання свідоцтва про смерть тварини.

 

10. Відчуження тварин

10.1. Право власності на тварин охороняється згідно з чинним законодавством. Документом, підтверджуючим право власності на тварину, є договір купівлі-продажу, оренди, дарування тощо, оформлений належним чином, та/або реєстраційне посвідчення.
Відмова власника собаки чи кота від прав на власність не звільнює його від прав та обов’язків по утриманню та відповідальності за цю тварину до передачі її іншій особі.

10.2. Дозволяється відчуження тварин особам, які досягли 18 років, або особам, які досягли 16 років, за письмовою згодою батьків цієї особи або осіб, що їх заміняють.

10.3. Дозволяється відчуження собак віком не менше 2-х місяців, котів – 3-х місяців, які мають племiннi документи, видані громадськими організаціями кiнологiчних та фелiнологiчних спiлок, або за наявності реєстраційного посвідчення, отриманого згідно з чинним законодавством.

10.4. Відчуження тварин у якості подарунків або призів дозволяється лише за попереднім погодженням з майбутнім власником цієї тварини.

10.5. Відчужувач повинен надати набувачу достовірну інформацію про походження, стан здоров’я та проведення профілактичних заходів, а також особливості умов утримання відчужуваної тварини.

10.6. Відомості про відчуження собаки, що визнана небезпечною, із зазначенням П. І. Б., адреси, телефону нового власника та інших відомостей, повинні надаватися її попереднім власником до установи, що здійснює реєстрацію домашніх собак та котів, у 30-денний термін.

 

11. Контроль за виконанням Правил

11.1. Контроль за додержанням цих Правил на території міста Маріуполя громадянами, підприємствами, установами і організаціями в межах своїх повноважень здійснюється адміністраціями районів міста, Держпродспоживслужбою, ММУ УМВС України в Донецькій області, Департаментом з питань охорони навколишнього природного середовища, громадськими інспекторами Інспекції з благоустрою, суспільно-громадськими організаціями.

11.2. Перевірка виконання вимог, передбачених даними Правилами, складання протоколів про здійснення правопорушень, накладення і стягнення штрафів, розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачених чинним законодавством, здійснюються органами (посадовими особами), уповноваженими чинним законодавством.

11.3. Органи внутрішніх справ (патрульна служба та дільничні інспектори міліції) здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та вживають відповідних заходів у разі порушення законодавства про порядок поводження й утримання домашніх тварин.

11.4. Громадський контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється громадськими інспекторами з охорони навколишнього природного середовища, громадськими інспекторами з благоустрою. Громадські інспектори здійснюють свою діяльність відповідно до чинного законодавства та Положення, затвердженого головним органом виконавчої влади м. Маріуполя.

11.5. Контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження та у сфері розведення тварин також може здійснюватися громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.

11.6. Громадські організації у сфері захисту тварин від жорстокого поводження:

 • беруть участь у проведенні перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями планів і заходів, пов’язаних із захистом тварин від жорстокого поводження;
 • ставлять перед відповідними органами державної влади питання про конфіскацію тварин та відповідальність осіб, які їх утримають, відповідно до чинного законодавства, у разі виявлення фактів жорстокого поводження з тваринами;
 • подають до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про захист тварин від жорстокого поводження, в тому числі здоров’ю громадян і майну громадських організацій;
 • беруть участь у проведенні рейдів-перевірок щодо дотримання вимог цих Правил юридичними та фізичними особами.

11.7. За порушення вимог Правил та законодавства про утримання домашніх тварин в місті винні особи несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із законодавством (додаток 3).

 

Додаток 1 до Правил поводження з тваринами у м. Маріуполь — Перелік порід собак, визнаних як потенційно небезпечні

 • Айну
 • Акабаш
 • Американський піт-бультер’єр
 • Американський стаффордширський тер’єр
 • Анатолійський карабаш
 • Англійський мастиф
 • Аргентинський дог
 • Боксер
 • Бельгійська вівчарка
 • Бордоський дог
 • Перро де прессо де майорка
 • Бульмастиф
 • Бультер’єр
 • Вівчарка східноєвропейська
 • Вівчарка волоська
 • Вівчарка Кауфмана
 • Вівчарка кавказька
 • Вівчарка німецька
 • Вівчарка південоруська
 • Гонча горянська
 • Доберман Владека Рощиці
 • Доберман
 • Дог німецький
 • Канарский собака (перро де прессо канаріо)
 • Кангал
 • Кане коссо
 • Кенгуровий собака
 • Корельский ведмежий собака
 • Лангедокський вівчарський собака
 • Леопардова гонча
 • Маремма (маремоанхо-абруцкий вівчарський собака)
 • Московська сторожова
 • Мастіно наполетано
 • Різеншнауцер
 • Ротвейлер
 • Румунська вівчарка
 • Родезійський ріджбек
 • Середньоазіатська вівчарка
 • Супердог і його помісь із майконгом
 • Тоса-іну (японський бійцівський собака)
 • Фила бразильеро
 • Фокстер’єр
 • Чорний тер’єр
 • Шарпей (китайський бійцівський собака)
 • Ягтер’єр німецький
 • Метиси вищезазначених порід з явними фенотипічними ознаками

 

Додаток 2 до Правил поводження з тваринами у м. Маріуполь — Перелік місць та зон вигулу собак у м. Маріуполі

Місця та зони для вигулу визначаються на колегіальному засіданні райадміністрацій для кожного району міста

Центральний район

 1. Зелена зона між будинками вул. Бахчиванжи,15 – пр. Будівельників, 95 – Б. Хмельницького, 20
 2. Зелена зона від школи № 25 – уздовж будинків вул. Зелинського, 106а – д/с № 146 – Купріна, 37, 35, 31, 27 – д/с №106
 3. Зелена зона і пішохідна доріжка від Будинку пр. Миру, 87а до школи №7 між лабораторією МДУ та гаражами
 4. Зелена зона між домами № 131а – 133 по пр. Металургів та у бік пойми р. Кальчик
 5. сквер по вул. Громової
 6. сквер по вул. Гранитній
 7. Пустир між домами П. Орлика, 99 – вул. Гранітна, 148- 152 – М грушевського, 20 – у бік ринку «Карат»
 8. Зелена зона (пустир) уздовж будинків вул. Сонячна 3, 5, 7
 9. Зелена зона за стадіоном «Західний» з боку будинків вул. П. Орлика 104, 106, у напрямку будинків бул. Шевченка, 327, 329
 10. Зелена зона уздовж пр. Будівельників з боку будинків пр. Будівельників 163, 177, 175, вул. Бахмутська 126
 11. Зелена зона від вул. Матросова до вул. Троїцька між домами № 16, 18 по вул. Троїцька та кінотеатром «Савона» і магазином «Биттехніка»

 

Додаток 3 до Правил поводження з тваринами в м. Маріуполь — Відповідальність

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, громадяни, що є власниками собак, котів і хижих тварин, та посадові особи підприємств, установ і організацій, що утримують собак, котів та хижих тварин, несуть відповідальність у встановленому порядку:

 • за порушення вимог щодо вивезення з України та ввезення на її територію об’єктів тваринного світу накладається штраф: на громадян – від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян з конфіскацією цих об’єктів, або без такої, і на посадових осіб – від 5 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (ст. 88);
 • за жорстоке поводження з тваринами, вчинення дій, що призвели до їх мучення, каліцтва чи загибелі, накладається штраф від 9 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (ст. 89);
 • за порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог стягується штраф у розмірі: з громадян – від 0,5 до 1 неоподатковуваного мінімуму доходу громадян, з посадових осіб – від 3 до 6 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (ст. 107);
 • порушення правил благоустрою території міста, а також недодержання правил щодо забезпечення чистоти і порядку в місті тягне за собою попередження або накладання штрафу на громадян у розмірі від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян і попередження або накладання штрафу на посадових осіб в розмірі від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (ст. 152);
 • знищення або пошкодження зелених насаджень та інших об’єктів озеленення тягне за собою накладання штрафу у розмірі: на громадян – від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян, на посадових осіб – від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (ст. 153);
 • порушення правил утримання собак і котів тягне за собою попередження або накладання штрафу: на громадян – від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян, на посадових осіб у розмірі від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (ст. 154);
 • ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров’ю людей або їх майну, а також повторне, протягом року, вчинення порушення – тягнуть за собою накладання штрафу на громадян від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян з конфіскацією тварин і на посадових осіб – від 4 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 154);
 • торгівля з рук у невстановлених місцях тягне за собою накладання штрафу у розмірі від 1 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян з конфіскацією предмету торгівлі або без такої (ст. 160);
 • порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях – тягне за собою попередження або накладання штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян (ст. 182);
 • знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування зазначених тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців. Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього, караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років. (ст.299 Кримінального кодексу України).